لوازم باغبانی مانند بیلچه ، بستر کشت ، گلدان و ..

لوازم باغبانی 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

زیرشاخه‎ها

بستر کشت

انواع بسترهای کشت جهت کاهش زمان جوانه زنی بذر ، افزایش ظرفیت نگهداری بسیار خوب آب 

و فاقد علف هرز و هرگونه بيماريهاي ناشي از خاك جهت ارایه به علاقه مندان موجود است.

فروش پیت ماوس ، کوکوپیت ، پرلیت ، پوکه معدنی ، ورمی کولیت ، سیلت