نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

محصول جدید

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی می تواند در مناطق معتدله تا گرمسیری (فاقد یخبندان در زمستان) پرورش یابد.

ماکادمیا یا فندق استرالیایی حدودا تا دمای منفی 3 را تحمل میکند و به سرعت رشد می کند
ماکادمیا جزو گرانترین خشکبار دنیا است که هر کیلو مغز آن تا 200 هزار تومان در بازار ایران می رسد.

نهال ماکادمیا ارسالی گلدان نایلکس می باشد به همین دلیل در تمام سال قابل کاشت در زمین است.

15 قلم

موجود است

40,000 تومان

  • گلدان نایلکس

خرید ماکادمیا فندق گرمسیری

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی می تواند در مناطق معتدله تا گرمسیری (فاقد یخبندان در زمستان) پرورش یابد.

ماکادمیا جزو گرانترین خشکبار دنیا است که هر کیلو مغز آن تا 200 هزار تومان در بازار ایران می رسد.

ماکادمیا یا فندق استرالیایی حدودا تا دمای منفی 3 را تحمل میکند و به سرعت رشد می کند
نهال ها معمولا پس از 6 سالگی و برخی دیرتر شروع به میوه دهی می کنند،

نهال ماکادمیا ارسالی گلدان نایلکس می باشد به همین دلیل در تمام سال قابل کاشت در زمین است.

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

کانال تلگرام نهالستان پالم

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

منابع توضیحات :
ترجمه از منابع مختلف توسط سایت پالم گاردن

نهال ماکادمیا یا فندق استرالیایی گرمسیری کمیاب 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

نوشتن دیدگاه

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی

نهال ماکادمیا فندق استرالیایی می تواند در مناطق معتدله تا گرمسیری (فاقد یخبندان در زمستان) پرورش یابد.

ماکادمیا یا فندق استرالیایی حدودا تا دمای منفی 3 را تحمل میکند و به سرعت رشد می کند
ماکادمیا جزو گرانترین خشکبار دنیا است که هر کیلو مغز آن تا 200 هزار تومان در بازار ایران می رسد.

نهال ماکادمیا ارسالی گلدان نایلکس می باشد به همین دلیل در تمام سال قابل کاشت در زمین است.

محصولات مرتبط