شماره حساب ملی

دریافت شماره کارت ها بصورت sms

جهت دریافت شماره کارت ها میتوانید عدد ۳ را به سامانه زیر پیام کنید

در صورتی که شماره شما در لیست سیاه نباشد فورا ً پاسخ برای شما ارسال می شود.

۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰ (ده هزار – بیست و یک هزار)

۱۰ ، سه تا صفر — ۲۱ ، سه تا صفر

شماره حساب ملت

پرداخت آنلاین


سیستم پرداخت آنلاین نیز برای تمامی دارندگان كارت های عضو شتاب فعال است.
http://palmgarden.ir/pay


پس از واریز وجه ، از طریق تماس باما ، اطلاعات واریزی را ثبت نمایید.


درگاه پرداختی بانك ملی مخصوص دارندگان حساب بانك ملی

https://epayment5.bmi.ir/MoneyTransfer

شماره کارت ملی :

6037.9918.1245.9927

شماره کارت ملت : 

6104.3379.8859.2554

بنام محمدرضا هاشم پور